Em Đi Trên Cỏ Non - Thiện Nhân
Anh Thế Giới Và Em - Hương Tràm
Hôn - Tóc Tiên, Hiền Hồ
Chuyện Hôm Qua Đó (The Voice Version) - Ali Hoàng Dương
Sư Tỷ Học Đường (Phim Ca Nhạc) - Wendy Thảo