Người Lạ Ơi - Karik, Orange, Superbrothers
Vài Tháng Sau - JayKii
I Want You Now - Hương Tràm
Chờ Người - Tố My
Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân