Ngừng Khóc Cho Nhau - Karik
Walk Away - Tóc Tiên
Sao Người Vội Quên - Nhật Tinh Anh
Có Em Chờ - Min, Mr.A
Đã Hết Yêu Anh - Wendy Thảo, Vân Du