Người Lạ Ơi - Karik, Orange, Superbrothers
I Want You Now - Hương Tràm
Vài Tháng Sau - JayKii
Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân
Chờ Người - Tố My