Chờ Người - Tố My
Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân
Vội Vàng Yêu Anh - Hạnh Sino, Andree
Người Phản Bội - Lê Bảo Bình
Mặt Trời Của Em - Phương Ly, JustaTee