Đã Hết Yêu Anh - Wendy Thảo, Vân Du
Là Con Gái Phải Xinh - Bảo Thy, Kimmese
Yêu Không Đường Lui - Ngô Kiến Huy, Khổng Tú Quỳnh
Đã Từng Vô Giá - Mr. Siro
Xin Anh Đừng - Đông Nhi