Đâu Chỉ Riêng Em - Mỹ Tâm
Mặt Trái Của Hạnh Phúc - Jang Mi
Chưa Bao Giờ Mẹ Kể (Ngày Thứ 8 Của Mẹ) - MIN, ERIK, Phạm Hoài Nam
1 2 3 4 - Chi Dân
Be The Man - Hồ Quang Hiếu