Vội Vàng Yêu Anh - Hạnh Sino, Andree
Yêu Từ Phía Xa - Chi Dân
Người Phản Bội - Lê Bảo Bình
Mặt Trời Của Em - Phương Ly, JustaTee
Em Ngày Xưa Khác Rồi - Hiền Hồ