Đừng Nói Yêu Tôi - Wendy Thảo
Đã Từng Vô Giá - Mr. Siro
Xin Anh Đừng - Đông Nhi
Ta Còn Thuộc Về Nhau - Hương Tràm
Có Được Không Em - Chi Dân