Liêng Kiến Quang

Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2)

-

Liêng Kiến Quang

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

00:00 / 00:00
Bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2) được trình bày bởi ca sĩ Liêng Kiến Quang thuộc thể loại bài hát Việt Nam. Bạn có thể nghe online, download (tải bài hát) Chu Dai Bi Phan Ngu Version 2 tốc độ cao về máy với các chất lượng 128kbps, 320kbps, lossless hoàn toàn miễn phí.

Lời bài hát Chú Đại Bi (Phạn Ngữ) (Version 2)

1. Na-mô Rát-tna-tra-ya-ya Na-ma A-ri-ya A-wa-lô-ki-tê-swa-ra-ya

(Nam-mô Hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da Nam-mô A-rị-da Bà-lô-kiết-đế-thước-bát-ra-da)

2. Bô-ti-sát-twa-ya Ma-ha-sát-twa-ya Ma-ha-ka-lu-ni-ka-ya

(Bồ-đề-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-tát-đỏa-bà-da Ma-ha-ca-lô-ni-ca-da)

3. Om Sa-wa-ra-ba-yê Su-tha-na-ta-si-ya Na-ma-skrít-twa I-mâm

(Án Tát-bàn-ra-phạt-duệ Số-đát-na-đát-tỏa Nam-mô-tất-kiết-lật-đỏa Y-mông)

4. A-ri-ya-wa-lô-ki-tê-swa-ra Ram-tha-wa Na-mô Na-ra-kin-ti

(A-rị-da-bà-lô-kiết-đế-thất-phật Ra-lăng-đà-bà Nam-mô Na-ra-cẩn-trì)

5. H-riah Ma-ha-wa-tha-sa-mê Sa-wa A-tha-tu Su-bam A-yê-yam

(Hê-rị Ma-ha-bàn-đa-sa-mế Tát-bà A-tha-đậu Du-bằng A-thệ-dựng)

6. Sa-wa Sat-twa Na-ma Wa-sat-twa Na-mô Wa-ka Ma-wa Tu-thu

(Tát-bà Tát-đa Na-ma Bà-tát-đa Na-ma Bà-dà Ma-phạt Đạt-đậu)

7. Ta-tya-tha Om A-va-lô-ki Lô-ka-tê Ka-la-tê E H-riah

(Đát-điệt-tha Án A-bà-lô-hê Lô-ca-đế Ca-ra-đế Di Hê-rị)

8. Ma-ha-bô-thi-sat-twa Sa-wa Sa-wa Ma-la Ma-la Ma-hi-ma Hrit-ta-yâm

(Ma-ha-bồ-đề-tát-đỏa Tát-bà Tát-bà Ma-ra Ma-ra Ma-hê-ma Hê-rị-đà-dựng)

9. Ku-ru Ku-ru Ka-mâm Thu-lu Thu-lu Wa-tcha-ya-tê Ma-ha-wa-tcha-ya-tê

(Cu-lô Cu-lô Kiết-mông Độ-lô Độ-lô Phạt-xà-da-đế Ma-ha-phạt-xà-da-đế)

10.Tha-la Tha-la Thir-ri-ni Swa-ra-ya Cha-la Cha-la Ma-ma Wa-ma-la Muk-tê-lê

(Đà-ra Đà-ra Địa-rị-ni Thất-phật-ra-da Giá-ra Giá-ra Mạ-mạ Phạt-ma-ra Mục-đế-lệ)

11.Ê-hi Ê-hi Si-na Si-na Ar-sâm Pra-cha-li Wa-sa Wa-sâm Pra-sá-ya

(Y-hê Y-hê Thất-na Thất-na A-ra-sâm Phật-ra-xá-lợi Phạt-sa Phạt-sâm Phật-ra-xá-da)

12. Hu-lu Hu-lu Ma-la Hu-lu Hu-lu Hri

(Hô-lô Hô-lô Ma-ra Hô-lô Hô-lô Hê-rị)

13.Sa-la Sa-la Si-ri Si-ri Su-lu Su-lu Bô-đi-ya Bô-đi-ya

(Ta-ra Ta-ra Tất-rị Tất-rị Tô-rô Tô-rô Bồ-đề-dạ Bồ-đề-dạ)

14. Bô-tha-ya Bô-tha-ya Mai-trê-ya Na-ra-kin-đi

(Bồ-đà-dạ Bồ-đà-dạ Di-đế-rị-dạ Na-ra-cẩn-trì)

15. Dri-si-ni-na Ba-ya-ma-na Swa-ha Sit-tha-ya Swa-ha

(Địa-rị-sắc-ni-na Ba-dạ-ma-na Ta-bà-ha Tất-đà-dạ Ta-bà-ha)

16.Ma-ha Sit-tha-ya Swa-ha Sit-tha-yô-kê-swa-ra-ya Swa-ha

(Ma-ha Tất-đà-dạ Ta-bà-ha Tất-đà-dũ-nghệ-thất-bàn-ra-dạ Ta-bà-ha)

17. Na-ra-kin-đi Swa-ha Ma-ra-na-ra Swa-ha

(Na-ra-cẩn-trì Ta-bà-ha Ma-ra-na-ra Ta-bà-ha)

18. Si-ra Sâm A-mu-kha-ya Swa-ha Sa-wa Ma-ha A-sit-tha-ya Swa-ha

(Tất-ra Tăng A-mục-khê-da Ta-bà-ha Ta-bà Ma-ha A-tất-đà-dạ Ta-bà-ha)

19. Chak-kra A-sit-tha-ya Swa-ha Pat-tma Ka-sta-ya Swa-ha

(Giả-kiết-ra A-tất-đà-dạ Ta-bà-ha Ba-đà-ma Yết-tất-đà-dạ Ta-bà-ha)

20. Na-ra-kin-di Wa-ka-la-ya Swa-ha Ma-wa-li Săn-kha-ra-ya Swa-ha

(Na-ra-cẩn-trì Bàn-đà-ra-dạ Ta-bà-ha Ma-bà-lợi Thắng-yết-ra-dạ Ta-bà-ha)

21. Na-ma Rat-tna-tra-ya-ya Na-mô A-ri-ya-wa-lô-ki-tê-swa-ra-ya Swa-ha

(Nam-mô Hắc-ra-đát-na-đa-ra-dạ-da Nam-mô A-rị-da-bà-lô-kiết-đế thước-bàn-ra-dạ Ta-bà-ha)

22. Om Sit-thy-an-tu Man-tra Pat-ta-ya Swa-ha

(Án Tất-điện-đô Mạn-đa-ra Bạt-đà-dạ Ta-bà-ha)

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Liêng Kiến Quang

Video Liêng Kiến Quang