Thích Huệ Duyên

Chú Đại Bi

-

Thích Huệ Duyên

Sáng tác: Đang cập nhật

Thể loại: Việt Nam

00:00 / 00:00
Bài hát Chú Đại Bi được trình bày bởi ca sĩ Thích Huệ Duyên thuộc thể loại bài hát Việt Nam. Bạn có thể nghe online, download (tải bài hát) Chu Dai Bi tốc độ cao về máy với các chất lượng 128kbps, 320kbps, lossless hoàn toàn miễn phí.

Lời bài hát Chú Đại Bi

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa,
Y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng,
A thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra,
Ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông,
Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế,
Đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê,
Thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị,
Tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ,
Bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì,
Địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha,
Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Đóng góp lời bài hát chính xác hơn
Xem toàn bộ ▼

Bài Hát Thích Huệ Duyên