Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm
Nhạc World Cup 2018 Và Các Kỳ Trước - Various Artists
I Know You Know - Soobin Hoàng Sơn
Người Lạ Ơi - Karik, Orange, Superbrothers
I Want You Now - Hương Tràm