Tiến Lên Việt Nam Ơi! - Various Artists
HongKong1 - Nguyễn Trọng Tài, San Ji, Double X
Như Một Người Dưng - Nguyễn Thạc Bảo Ngọc
Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm
I Know You Know - Soobin Hoàng Sơn