Như Một Người Dưng - Nguyễn Thạc Bảo Ngọc
Duyên Mình Lỡ - Hương Tràm
I Know You Know - Soobin Hoàng Sơn
Người Lạ Ơi - Karik, Orange, Superbrothers
Vài Tháng Sau - JayKii